De stortput modules zijn ontworpen voor het stofvrij lossen van vrachtauto’s en shovels. De modules zijn toepasbaar overal waar met stoffige los gestorte grondstoffen wordt gewerkt.

Download datasheet:

Volg ons: facebooklinkedin