Technologische vernieuwing is een vereiste in de 21ste eeuw. De huidige tijd wordt gekenmerkt door vergaande mechanisering en automatisering. Het streven naar een hogere perfectie in functionaliteit, kwaliteit en niet te vergeten, energiegebruik van onze machines en installaties, is ook voor onze onderneming een belangrijke doelstelling. Ook ons bedrijf kan niet stilstaan in zijn ontwikkeling, net zomin als u of uw bedrijf.

Toen Willem Poeth in 1921 het fundament legde voor de huidige onderneming Poeth B.V., kon hij niet vermoeden dat de wereld bezig was een industriële revolutie te ontketenen. Ambachtelijke bedrijfjes groeiden uit tot industriële reuzen en multinationals.

Poeth leverde in bescheiden mate een bijdrage aan de ontwikkelingen op het gebied van machine- en installatiebouw. Zo was de veevoederindustrie uit het begin van de jaren vijftig, een grote uitdaging. Er werd naar gestreefd goedkope grondstoffen zoals tapioca en derivaten te verwerken en deze bij te mengen met vitaminen, mineralen en andere opbouwende stoffen. Deze jonge industrie had geen enkel precedent. Alles moest volkomen nieuw gecreëerd worden. Grote en snelle menginstallaties, doseer-apparatuur, persen, silo’s, mechanische en pneumatische transporten, werden door Poeth gebouwd en ontwikkeld. Onze inspanningen hebben er mede toe geleid dat de Nederlandse veevoeder-industrie toonaangevend is in de wereld.

De veevoeder-industrie is heden ten dage niet de enige afnemer van onze producten en diensten. Ook op andere, verwante vakgebieden gaan wij verder met vernieuwingen. Installaties voor verwerking en transport van vaste stoffen, zoals fijne meelproducten in de levensmiddelen-industrie tot grove bio-massa, zijn onze specialiteit. Verder is het milieu gediend met ons programma stoffilters.

Onze specialistische kennis, moderne machines en gereedschappen, aangevuld met de nieuwste technische en technologische ontwikkelingen, kunnen ook voor uw bedrijf worden aangewend. Onze adviseurs geven aan de voor u, door u en met u ontwikkelde projecten graag een actueel eigen ‘gezicht’. Want ook dit behoort bij technologische vernieuwing. Wij treden desgewenst op als “system-integrator” en brengen de beste machines bij elkaar voor een voor u optimale installatie.

Uitgangspunten voor Poeth zijn altijd: Beheersing van de technologie van alle industriële processen, arbeidsbesparing door automatisering en energiebesparing.

Wij hebben enkele specialisaties, zoals de genoemde veevoederindustrie. Daarnaast bouwt Poeth installaties voor ondermeer brouwerijen, meelfabrieken, cacaofabrieken, chemische industrieën, energie-opwekking o.a. door verwerking van bio-massa, overslag-bedrijven, papier-industrie, recycling industrie en potgrond bedrijven.

Met onze specialistische kennis helpen we onze klanten bij het realiseren van adequate oplossingen voor wensen en problemen. Samen met de klant komen we tot een optimale, economische en technisch aanvaardbare oplossing.

De mogelijkheden die Poeth biedt, zijn zeer gevarieerd. Van advies tot en met complete ‘turn key’ projecten en elke fase daartussen. Op elk moment en voor elk onderdeel kunt u ons inschakelen. Altijd wordt gezocht naar een bevredigend resultaat. Want dit is wat wij uiteindelijk verstaan onder TECHNOLOGISCHE INNOVATIE.

Productie - Poeth Solids Processing
Klik op een foto om deze te vergroten

Volg ons: facebooklinkedin